Kết quả của cuộc đấu tranh giành độc lập của các nước Đông Nam Á trong năm 1945

07/01/2021 19

Câu Hỏi:
Kết quả của cuộc đấu tranh giành độc lập của các nước Đông Nam Á trong năm 1945 chứng tỏ
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Kết quả của cuộc đấu tranh giành độc lập của các nước Đông Nam Á trong năm 1945 chứng tỏ điều kiện chủ quan giữ vai trò quyết định.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X