I have never felt as ............ as I did when I watched that horror film.

23/11/2020 392

Câu Hỏi:
I have never felt as ............ as I did when I watched that horror film.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Dịch nghĩa: Tôi chưa bao giờ cảm thấy như một người bị sợ như tôi đã làm khi xem bộ phim kinh dị đó.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X