In spite of it is a comedy, I don't find it funny.

Xuất bản: 23/11/2020 - Cập nhật: 23/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

In spite of it is a comedy, I don't find it funny.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


Sửa: in spite of ⇒ although/ though
Dịch nghĩa: Mmawjc dù đó là một hài kịch, tôi không thấy vui vẻ.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X