Let's go to the Victor Cinema. I'm sure you'll find the film............

23/11/2020 1,006

Câu Hỏi:
Let's go to the Victor Cinema. I'm sure you'll find the film............
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Dịch nghĩa: Hãy đến rạp chiếu phim Victor. Tôi chắc chắn bạn sẽ tìm thấy bộ phim thú vị.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X