I haven't won yet, but I will keep trying

Xuất bản: 23/11/2020 - Cập nhật: 23/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

I haven't won yet, but I will keep trying

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Dịch nghĩa: Tôi chưa chiến thắng nhưng tôi sẽ tiếp tục cố gắng.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X