The effect in the film is amazing. Although the acting is terrible

Xuất bản: 23/11/2020 - Cập nhật: 23/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

The effect in the film is amazing. Although the acting is terrible

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


Sửa: although ⇒ however
Dịch nghĩa: Hiệu ứng bộ phim thật tuyệt. Tuy nhiên, lối diễn lại dở tệ.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X