She performed excellently in many films. However, she hasn't ever won an Oscar

Xuất bản: 23/11/2020 - Cập nhật: 23/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

She performed excellently in many films. However, she hasn't ever won an Oscar for Best Actress.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Dịch nghĩa:Cô đã thể hiện xuất sắc trong nhiều bộ phim. Tuy nhiên, cô chưa từng giành giải Oscar cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X