I don't really like the film although most critics say it is a must-see film.

Xuất bản: 23/11/2020 - Cập nhật: 23/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

I don't really like the film although most critics say it is a must-see film.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Dịch nghĩa: Tôi không thực sự thích bộ phim dù đa số nhà phê bình đều nói đó là một bộ phim đáng xem.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X