We like the film very much. The............. are unforgettable and the plot is

23/11/2020 196

Câu Hỏi:
We like the film very much. The............. are unforgettable and the plot is gripping.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Dịch nghĩa: Chúng tôi rất thích bộ phim. Các nhân vật là không thể quên và cốt truyện là hấp dẫn.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X