Hai bóng đèn trong mạch điện có sơ đồ nào sau đây không mắc song song?(14)

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Hai bóng đèn trong mạch điện có sơ đồ nào sau đây không mắc song song?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X