Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song thì giữa cường độ dòng điện

27/11/2020 116

Câu Hỏi:
Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song thì giữa cường độ dòng điện mạch chính và các mạch rẽ có mỗi quan hệ nào dưới đây?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X