Cho mạch điện có sơ đồ như hình sau. Chọn câu sai khi nói về quan hệ giữa cường

27/11/2020 26

Câu Hỏi:
Cho mạch điện có sơ đồ như hình sau. Chọn câu sai khi nói về quan hệ giữa cường độ dòng điện chạy qua ba bóng đèn.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X