Đường hầm giao thông dưới biển nối Anh với châu Âu lục địa nằm trên biển nào

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 15/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Đường hầm giao thông dưới biển nối Anh với châu Âu lục địa nằm trên biển nào dưới đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đường hầm giao thông dưới biển nối Anh với châu Âu lục địa nằm trên biển Măng-sơ.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Nhận định nào sau đây không đúng về sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Ơ - rô) là đơn vị tiền tệ chính thức trong giao dịch, thanh toán?

Trong việc sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Ơ - rô):
- Trong số 27 thành viên, đến năm 2014 có 13 nước thành viên sử dụng đồng tiền Ơ-rô và đến năm 2018 thì đã lên thành 19 nước sử dụng đồng tiền chung (Ơ - rô).
- Còn lại 8 nước thành viên chưa tham gia (Ví dụ: Đan Mạch, Thủy Điển,...).
- Một số nước không thuộc EU cũng đã tự quyết định chọn Ơ - rô làm tiền tệ chính thức (Andorra, Kosovo,...).

Hình thành thị trường chung châu Âu đã tác động như thế nào đến các hãng vận tải hoạt động ở khu vực này?

Giao thông vận tải thuộc ngành dịch vụ vận tải -> sẽ được hưởng ưu tiên trong chính sách tự do lưu thông dịch vụ của thị trường chung châu Âu. Nhờ vậy, việc di chuyển các xe từ biên giới quốc gia này sang các quốc gia thành viên khác sẽ được diễn ra thuận lợi hơn, không mất nhiều thủ tục giấy tờ kiểm soát... -> giảm thời gian qua các biên giới và tự do nhận hợp đồng vận tải từ các quốc gia khác.

Một trong những thuận lợi của EU khi hình thành thị trường chung châu Âu là

Một trong những thuận lợi của EU khi hình thành thị trường chung châu Âu là: tăng thêm tiềm lực và khả năng cạnh tranh kinh tế của toàn khối.
Giải thích
Những thuận lợi của EU khi hình thành thị trường chung châu Âu là:

  • Tăng cường tự do lưu thông về người, hàng hóa, tiền tệ và dịch vụ.
  • Thúc đẩy và tăng cường quá trình nhất thể hóa EU về các mặt kinh tế - xã hội.
  • Tăng thêm tiềm lực và khả năng cạnh tranh kinh tế của toàn khối.
  • Sử dụng đồng tiền chung có tác dụng thủ tiêu những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu chuyển vốn và đơn giản hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia.

Châu Âu là một bộ phận của lục địa Á-Âu, diện tích khoảng:

Châu Âu là một bộ phận của lục địa Á-Âu, diện tích khoảng 10 triệu km².
Nhắc lại kiến thức:
- Vị trí địa lí:
+ Bộ phận phía tây của lục địa Á - Âu, ngăn cách với châu Á bởi dãy U-ran.
+ Lãnh thổ nằm giữa các vĩ tuyến 36°B đến 71°B.
- Hình dạng: Đường bờ biển bị cắt xẻ mạnh, tạo thành nhiều bán đảo, biển, vũng vịnh ăn sâu vào trong đất liền.
- Kích thước: nhỏ (Diện tích trên 10 triệu km2, chỉ lớn hơn châu Đại Dương).

Dân cư châu Âu thuộc chủng tộc nào?

Dân cư châu Âu thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít.

Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU) vào thời gian nào?

Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU) vào năm 1958

Việc hình thành thị trường chung châu Âu tạo thuận lợi gì cho các hãng vận tải hoạt động ở châu Âu?

Giao thông vận tải thuộc ngành dịch vụ vận tải sẽ được hưởng ưu tiên trong chính sách tự do lưu thông dịch vụ của thị trường chung châu Âu. Nhờ vậy, việc di chuyển các xe từ biên giới quốc gia này sang các quốc gia thành viên khác sẽ được diễn ra thuận lợi hơn, không mất nhiều thủ tục giấy tờ kiểm soát,... góp phần giảm thời gian qua các biên giới.

Các dân tộc châu Âu theo tôn giáo nào?

Các dân tộc châu Âu theo Đạo Thiên chúa.

Châu Âu nằm trong đới khí hậu nào?


Châu Âu nằm trong đới khí hậu ôn đới và hàn đới.
Đáp án cần chọn là: B

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X