Đối với quần thể có kích thước nhỏ, nhân tố nào sau đây có thể sẽ làm thay đổi

Xuất bản: 07/03/2022 - Cập nhật: 07/03/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Đối với quần thể có kích thước nhỏ, nhân tố nào sau đây có thể sẽ làm thay đổi tần số alen của quần thể một cách nhanh chóng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Với các quần thể có kích thước nhỏ, yếu tố ngẫu nhiên thường làm thay đổi tần số alen nhanh chóng hơn so với các quần thể có kích thước lớn.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X