Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự bảo toàn cơ năng.

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 28/07/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự bảo toàn cơ năng.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C


Động năng và thế năng có thể chuyển hóa lẫn nhau, nhưng cơ năng được bảo toàn.
⇒ Đáp án C

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X