Quan sát dao động một con lắc như hình vẽ. Tại vị trí nào thì thế năng hấp dẫn

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 26/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Quan sát dao động một con lắc như hình vẽ. Tại vị trí nào thì thế năng hấp dẫn là lớn nhất, nhỏ nhất?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D


Vật có khối lượng càng lớn và ở càng cao thì thế năng hấp dẫn càng lớn.
⇒ Tại A và C là lớn nhất, tại B là nhỏ nhất
⇒ Đáp án D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X