Thả một vật từ độ cao h xuống mặt đất. Hãy cho biết trong quá trình rơi cơ năng

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 26/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Thả một vật từ độ cao h xuống mặt đất. Hãy cho biết trong quá trình rơi cơ năng đã chuyển hóa như thế nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


Trong quá trình rơi thế năng chuyển hóa thành động năng
⇒ Đáp án B

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X