Phát biểu nào sau đây đầy đủ nhất khi nói về sự chuyển hóa cơ năng?

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 26/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Phát biểu nào sau đây đầy đủ nhất khi nói về sự chuyển hóa cơ năng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D


Động năng có thể chuyển hóa thành thế năng và ngược lại.
⇒ Đáp án D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X