Trắc nghiệm Vật lý 8 bài 17 có đáp án

Trắc nghiệm Vật lý 8 bài 17 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 17 Vật lý lớp 8 Sự chuyển hoá và bảo toàn công năng có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Một viên bi lăn từ đỉnh mặt phẳng nghiêng như hình vẽ. Ở tại vị trí nào viên bi có thế năng lớn nhất.
Câu 2. Quan sát dao động một con lắc như hình vẽ. Tại vị trí nào thì thế năng hấp dẫn là lớn nhất, nhỏ nhất?
Câu 3. Phát biểu nào sau đây đầy đủ nhất khi nói về sự chuyển hóa cơ năng?
Câu 4. Thả một vật từ độ cao h xuống mặt đất. Hãy cho biết trong quá trình rơi cơ năng đã chuyển hóa như thế nào?
Câu 5. Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự bảo toàn cơ năng.
Câu 6. Quan sát trường hợp quả bóng rơi chạm đất, nó nảy lên. Trong thời gian nảy lên thế năng và động năng của nó thay đổi như thế nào?
Câu 7. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào có sự chuyển hóa thế năng thành động năng?
Câu 8. Người ta dùng vật B kéo vật A (có khối lượng ${m}_{A}$ = 10 kg) chuyển động đều đi trên mặt phẳng nghiêng như hình bên. Biết CD = 4 m, DE = 1m. Bỏ qua ma sát, vật B phải có khối lượng bao nhiêu?
Câu 9. Cho hệ cơ học như hình vẽ, bỏ qua ma sát, khối lượng của lò xo. Lúc đầu hệ cân bằng. Nén lò xo một đoạn l sau đó thả ra.

Gọi O là vị trí ban đầu của vật (vị trí cân bằng). Khi nén lò xo một đoạn l, vật ở vị trí M, năng lượng của hệ dự trữ dưới dạng nào?
Câu 10. Cho hệ cơ học như hình vẽ, bỏ qua ma sát, khối lượng của lò xo. Lúc đầu hệ cân bằng. Nén lò xo một đoạn l sau đó thả ra.

Khi chuyển động từ M đến O, động năng và thế năng của vật thay đổi như thế nào?
Câu 11. Một viên bi lăn từ đỉnh mặt phẳng nghiêng như hình vẽ.

Ở tại vị trí nào hòn bi có thế năng lớn nhất?
Câu 12. Một vật được ném lên theo phương xiên góc với phương ngang từ vị trí A, rơi xuống đất tại vị trí D.

Tại vị trí nào vật có mốc thế năng lớn nhất?
Câu 13. Quan sát dao động một con lắc như hình vẽ.

Tại vị trí nào thì thế năng hấp dẫn là lớn nhất, nhỏ nhất?
Câu 14. Phát biểu nào sau đây đầy đủ nhất khi nói về sự chuyển hóa cơ năng?
Câu 15. Thả một vật từ độ cao h xuống mặt đất. Hãy cho biết trong quá trình rơi cơ năng đã chuyển hóa như thế nào?
Câu 16. Thả một vật từ độ cao h xuống mặt đất (bỏ qua ma sát). Nhận xét nào sau đây là sai:
Câu 17. Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự bảo toàn cơ năng
Câu 18. Điều nào sau đây là sai khi nói về sự bảo toàn cơ năng
Câu 19. Quan sát trường hợp quả bóng rơi chạm đất, nó nảy lên. Trong thời gian nảy lên thế năng và động năng của nó thay đổi thế nào?
Câu 20. Quan sát trường hợp quả bóng rơi chạm đất, nó nảy lên (bỏ qua ma sát). Trong các phát biểu sau về quá trình nảy lên của quả bóng, phát biểu sai là:
Câu 21. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào có sự chuyển hóa thế năng thành động năng?
Câu 22. Người ta dùng vật B kéo vật A (có khối lượng ${m}_{A}$ = 10kg) chuyển động đều đi lên mặt phẳng nghiêng như hình bên. Biết CD = 4m, DE = 1m. Bỏ qua ma sát, vật B phải có khối lượng bao nhiêu?
Câu 23. Một viên bi lăn từ đỉnh mặt phẳng nghiêng xuống như hình vẽ. Hòn bi có động năng lớn nhất ở:
Câu 24. Quan sát một hành khách ngồi trong một toa tàu đang chuyển động. Ý kiến nào sau đây là đúng?

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 8 bài 17: Sự chuyển hoá và bảo toàn công năng

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 13D
Câu 2DCâu 14D
Câu 3DCâu 15B
Câu 4BCâu 16A
Câu 5CCâu 17C
Câu 6DCâu 18D
Câu 7DCâu 19D
Câu 8BCâu 20A
Câu 9BCâu 21D
Câu 10BCâu 22B
Câu 11ACâu 23B
Câu 12BCâu 24D

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X