Điều kiện hoá hành động là:

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Điều kiện hoá hành động là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Điều kiện hoá hành động là: kiểu liên kết giữa một hành vi với một hệ quả mà sau đó động vật chủ động lặp lại các hành vi này.

Đáp án cần chọn là: B

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X