Điểm khác biệt giữa vùng kinh tế trọng điểm phía nam với vùng kinh té trọng điểm

29/10/2020 5

Câu Hỏi:
Điểm khác biệt giữa vùng kinh tế trọng điểm phía nam với vùng kinh té trọng điểm phía bắc là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Điểm khác biệt giữa vùng kinh tế trọng điểm phía nam với vùng kinh té trọng điểm phía bắc là có nhiều ngành công nghiệp hiện đại, hàm lượng kĩ thuật cao

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X