Điểm khác biệt giữa vùng kinh tế trọng điểm phía nam với vùng kinh té trọng điểm

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Điểm khác biệt giữa vùng kinh tế trọng điểm phía nam với vùng kinh té trọng điểm phía bắc là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Điểm khác biệt giữa vùng kinh tế trọng điểm phía nam với vùng kinh té trọng điểm phía bắc là có nhiều ngành công nghiệp hiện đại, hàm lượng kĩ thuật cao

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X