Điểm giống nhau chủ yếu giữa quan niệm của Dacuyn và quan niệm hiện đại là:

Xuất bản: 07/03/2022 - Cập nhật: 07/03/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Điểm giống nhau chủ yếu giữa quan niệm của Dacuyn và quan niệm hiện đại là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Ý A sai vì: Dacuyn chỉ phân biệt biến dị có hướng và biến dị vô hướng.
Ý C sai vì: Dacuyn cho rằng đối tượng của CLTN là cá thể, còn học thuyết tiến hóa hiện đại cho rằng là quần thể.
Ý D sai.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X