Đặt vật cao 2cm cách thấu kính hội tụ 16cm thu được ảnh cao 8cm. Khoảng cách từ

14/01/2021 1,603

Câu Hỏi:
Đặt vật cao 2cm cách thấu kính hội tụ 16cm thu được ảnh cao 8cm. Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Theo công thức số phóng đại của ảnh:
${k}=-\frac{{d}^{\prime}}{{d}}=\frac{\overline{{A}^{\prime} {B}^{\prime}}}{\overline{{AB}}}=\pm 4 \Rightarrow {d}^{\prime}|=4 \cdot| {d} \mid=64 {~cm}$
Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là 64cm.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X