Cường độ dòng điện cho biết điều gì sau đây?

26/11/2020 119

Câu Hỏi:
Cường độ dòng điện cho biết điều gì sau đây?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X