Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau

26/11/2020 109

Câu Hỏi:
Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X