Chọn câu đúng khi nói về đơn vị của cường độ dòng điện

26/11/2020 181

Câu Hỏi:
Chọn câu đúng khi nói về đơn vị của cường độ dòng điện
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X