Công nghệ sinh học đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc bảo vệ tài

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Công nghệ sinh học đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc bảo vệ tài nguyên sinh vật:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Công nghệ sinh học giúp lưu giữ và nhân nhanh nhiều giống quý hiếm.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X