Vai trò của việc trồng cây gây rừng trên vùng đồi trọc, đất trống là:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Vai trò của việc trồng cây gây rừng trên vùng đồi trọc, đất trống là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Trồng cây gây rừng trên vùng đồi trọc, đất trống hạn chế xói mòn, lũ lụt, cải tạo khí hậu.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X