Đặc điểm của tài nguyên sinh vật nước ta:

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 27/10/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Đặc điểm của tài nguyên sinh vật nước ta:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D


Đáp án: D. Tài nguyên sinh vật nước ta rất phong phú đang dạng nhưng không là tài nguyên vô tận.
Giải thích: (trang 135 SGK Địa lí 8).

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Tài nguyên sinh vật có ảnh hưởng lớn đến nông nghiệp vì:

Nguyên nhân chủ yếu tài nguyên sinh vật có ảnh hưởng lớn đến nông nghiệp vì cây trồng và vật nuôi là đối tượng hoạt động của nông nghiệp.

Công nghệ sinh học đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc bảo vệ tài nguyên sinh vật:

Công nghệ sinh học giúp lưu giữ và nhân nhanh nhiều giống quý hiếm.

Nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú nhờ:

Nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú nhờ: nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và hải dương trên đường di lưu của các loài sinh vật.
Giải thích:
Nước ta nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và đại dương, trên đường di lưu của các loài sinh vật nên có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú (gồm các sinh vật từ phương Bắc xuống, từ phương Nam đi lên: In đô, Mã Lai, Ấn Độ ,xtrây-li-a..) → Nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú.

Vùng biển nước ta giàu tài nguyên sinh vật biển là do

Vùng biển nước ta giàu tài nguyên sinh vật biển là do nước biển ấm, nhiều ánh sáng, giàu ô xi. Những điều kiện này thuận lợi để cho sinh vật biển sinh trưởng và phát triển.

Tài nguyên sinh vật nước ta vô cùng phong phú là do nước ta nằm

Tài nguyên sinh vật nước ta vô cùng phong phú là do vị trí nước ta nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và đại dương, trên đường di lưu và di cư của nhiều loài động, thực vật.

Việc khai thác tài nguyên sinh vật biển và hải đảo ở nước ta chưa cần phải quan tâm tới việc

Việc khai thác tài nguyên sinh vật biển và hải đảo ở nước ta chưa cần phải quan tâm tới việc mở rộng hợp tác với nhiều nước hơn nữa

Điểm nào sau đây không đúng đối với việc khai thác tài nguyên sinh vật biển và hải đảo?

Việc hạn chế đánh bắt xa bờ không thể tránh được thiệt hại do bão gây ra.

Nước ta chưa cần phải quan tâm đến vấn đề nào khi tiến hành khai thác tài nguyên sinh vật biển và hải đảo?

Việc khai thác tài nguyên sinh vật biển và hải đảo ở nước ta chưa cần phải quan tâm tới việc: mở rộng hợp tác với nhiều nước hơn nữa.Vì biển Đông vốn đã là biển chung của nhiều nước. Việc quá nhiều nước tham gia sẽ gây ra vấn đề chủ quyền, an ninh.

đề trắc nghiệm địa lý 8 mới nhất

X