Biện pháp dưới đây góp phần vào việc bảo vệ nguồn tài nguyên hoang dã là:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Biện pháp dưới đây góp phần vào việc bảo vệ nguồn tài nguyên hoang dã là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Các biện pháp A, B, C đều góp phần vào việc bảo vệ nguồn tài nguyên hoang dã

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X