Biện pháp dưới đây góp phần vào việc bảo vệ nguồn tài nguyên hoang dã là:

06/11/2020 35

Câu Hỏi:
Biện pháp dưới đây góp phần vào việc bảo vệ nguồn tài nguyên hoang dã là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Các biện pháp A, B, C đều góp phần vào việc bảo vệ nguồn tài nguyên hoang dã

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X