Để bảo vệ thiên nhiên hoang dã, cần ngăn chặn hoạt động nào dưới đây?

06/11/2020 30

Câu Hỏi:
Để bảo vệ thiên nhiên hoang dã, cần ngăn chặn hoạt động nào dưới đây?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Để bảo vệ thiên nhiên hoang dã, cần ngăn chặn săn bắt thú hoang dã, quí hiếm.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X