Để bảo vệ hệ sinh thái nông nghiệp, biện pháp cần làm là:

06/11/2020 124

Câu Hỏi:
Để bảo vệ hệ sinh thái nông nghiệp, biện pháp cần làm là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Để bảo vệ hệ sinh thái nông nghiệp không lạm dụng thuốc trừ sâu trên đồng ruộng.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X