Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?1) Là

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?

1) Là khu vực bản lề giữa Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

2) Tập trung đầy đủ các thế mạnh về tự nhiên, kinh tế - xã hội.

3) Dân cư đông, nguồn lao động dồi dào, có chất lượng.

4) Cơ sở vật chất kĩ thuật tương đối tốt và đồng bộ.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đặc điểm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là:

- Là khu vực bản lề giữa Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

- Tập trung đầy đủ các thế mạnh về tự nhiên, kinh tế - xã hội.

- Dân cư đông, nguồn lao động dồi dào, có chất lượng.

- Cơ sở vật chất kĩ thuật tương đối tốt và đồng bộ.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X