Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc đoạn 0; 3 để hàm số y = (m2 - 1)x đồng

10/12/2020 23

Câu Hỏi:
Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc đoạn [0; 3] để hàm số $y = (m^2 - 1)x$ đồng biến trên R.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Để hàm số đã cho đồng biến trên R thì $m^2-1 >0 \Leftrightarrow m<-1$ hoặc $m>1$

Kết hợp với điều kiện $m \in [0;3] \Rightarrow m \in (1;3]$ thì có hai giá trị nguyên là m=2 và m=3.

Hoàng Việt (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 10 mới nhất

X