Tìm các giá trị của m để hàm số y = (m2 - m)x + 1 đồng biến trên R.

10/12/2020 46

Câu Hỏi:
Tìm các giá trị của m để hàm số y = ($m^2$ - m)x + 1 đồng biến trên R.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Các giá trị của m để hàm số y = ($m^2$ - m)x + 1 đồng biến trên R là $m \in (-\infty ; 0) \bigcup (1; +\infty )$.

Hàm số đã cho đồng biến trên R khi và chỉ khi hệ số góc $k=m^2-m>0$

Giải bất phương trình $m^2-m >0 \Leftrightarrow m<0$ hoặc $m>1$

Hoàng Việt (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 10 mới nhất

X