Cho hàm số y = 2mx - m - 1 (d). Tìm m để đường thẳng (d) đi qua điểm A(1; 2).

10/12/2020 57

Câu Hỏi:
Cho hàm số $y = 2mx - m - 1$ (d). Tìm m để đường thẳng (d) đi qua điểm A(1; 2).
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Hoàng Việt (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 10 mới nhất

X