Chọn câu sai.

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Chọn câu sai.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D


Ta có
$4x^2 + 4x + 1 = (2x)^2 + 2.2x + 12 = (2x+1)^2$ nên A đúng
$9x^2 -24xy + 16y^2 = (3x)^2 - 2.3x.4y + (4y)^2$ nên B đúng
$\frac{x^2}{4} + 2xy + 4y^2 = (\frac{x}{2})^2 + 2. \frac{1}{2}x.2y + (2y)^2 = (\frac{x}{2}+2y)^2$ nên C đúng, D sai.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X