Cho 27x3 - 0,001 = (3x - 0,1)(..). Biểu thức thích hợp điền vào dấu ... là

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Cho 27${x}^{3}$ - 0,001 = (3x - 0,1)(..). Biểu thức thích hợp điền vào dấu ... là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C


Ta có
${27}{x}^{3}{ }-{ }{0}{,}{001}{ }{=}{ }{{^{(}{3}{x}{)}}}{3}{ }-{ }{{^{(}{0}{,}{1}{)}}}{3}{ }{=}{ }{(}{3}{x}{ }-{ }{0}{,}{1}{)}{(}{{^{(}{3}{x}{)}}}{2}{ }{+}{ }{3}{x}{.}{0}{,}{1}{ }{+}{ }{0}{,}{12}{)}{ }{=}{ }{(}{3}{x}{ }-{ }{0}{,}{1}{)}{(}{9}{x}^{2}{ }{+}{ }{0}{,}{3}{x}{ }{+}{ }{0}{,}{01}{)}$
Đáp án cần chọn là: C

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X