Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về tương quan giữa cường độ dòng điện qua một

26/11/2020 96

Câu Hỏi:
Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về tương quan giữa cường độ dòng điện qua một bóng đèn và độ sáng của bóng đèn đó?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X