Cho mạch điện như hình sau:Biết hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn 1 là U1 =

27/11/2020 121

Câu Hỏi:
Cho mạch điện như hình sau:

Biết hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn 1 là U1 = 3V. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn 2 U2 = ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X