Cho hàm số y=tanx-cotx. Khoảng mà hàm số xác định là:

19/08/2020 45

Câu Hỏi:
Cho hàm số $y=tanx-cotx$. Khoảng mà hàm số xác định là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 11 mới nhất

X