Hãy chỉ ra hàm số chẵn trong các hàm số sau:

Xuất bản: 19/08/2020 - Cập nhật: 19/08/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hãy chỉ ra hàm số chẵn trong các hàm số sau:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 11 mới nhất

X