Đề thi học kì 1 toán 11 năm 2020 trường THPT Nguyễn Gia Thiều

Đề thi học kì 1 toán 11 năm 2020 trường THPT Nguyễn Gia Thiều Hà Nội có đáp án với 56 câu hỏi trắc nghiệm Toán 11 học kì 1.

Câu 1. Tập xác định D của hàm số $y = \cos \dfrac{1}{x}$ là:
Câu 2. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 4 \sin 2 x+2$. Giá trị của biều thức P = M+m bằng:
Câu 3. Chu kì tuần hoàn của hàm số $y = \cot \dfrac{x}{2}$ là:
Câu 4. Phương trình $\sin x = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng $\left(0 ; \dfrac{3 \pi}{2}\right) ?$
Câu 5. Gọi $x_0$ là nghiệm âm lớn nhất của phương trình $\sin 9 x+\sqrt{3} \cos 7 x = \sin 7 x+\sqrt{3} \cos 9 x .$ Khằng định nào sau đây đúng ?
Câu 6. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $\dfrac{\sin 2 x}{\cos x-1} = 0$ thuộc khoảng $(0 ; 2 \pi)$ là:
Câu 7. Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình $\sin 5 x+2 \cos ^{2} x = 1$ có dạng $\dfrac{\pi a}{b},$ với a và b là các số nguyên dương; a và b là các số nguyên tố cùng nhau. Giá trị của biểu thức S = a + b bằng:
Câu 8. Nghiệm của phương trình $2 \sin \left(4 x-\dfrac{\pi}{3}\right)-1 = 0$ là:
Câu 9. Số nghiệm của phương trình $\sqrt{9-x^2} cos 2 x = 0$ là:
Câu 10. Trong một tuần có 7 ngày, bạn A dự định mỗi ngày đi thăm một ngừi bạn trong số 12 người bạn của mình. Hỏi trong một tuần bạn A có thề lập được bao nhiêu kế hoạch đi thằm bạn của minh (có thề thăm một bạn nhiều lần)?
Câu 11. Ký hiệu $C_{n}^{k}$ là số các tồ hợp chập k của n phần tử $\left(1 \leq k \leq n, n, k \in N^{*}\right) .$ Mệnh đề nào sau đây đúng ?
Câu 12. Hai mươi đường thẳng phân biệt có nhiều nhất bao nhiêu giao điềm ?
Câu 13. Trong khai triền biểu thức $(2 x+1)^{10} = a_{0}+a_{1} x+a_{2} x^{2}+\ldots+a_{10} x^{10},$ hệ số $a_{4}$ là:
Câu 14. Tìm số hạng không chứa x trong khai triền $\left(x^{3}-\dfrac{2}{x}\right)^{n}$ với x>0, biết rằng số tự nhiên n thỏa mãn $C_{n}^{n-1}+C_{n}^{n-2} = 78$
Câu 15. Tìm số nguyên durong $n$ sao cho $C_{n}^{0}+2 C_{n}^{1}+4 C_{n}^{2}+\ldots+2^{n} C_{n}^{n} = 243$
Câu 16. Một người làm vườn có 12 cây giống gồm 6 cây xoài, 4 cây mit và 2 cây ổi. Người đó lấy ngẫu nhiên 6 cây giống đề trồng. Tính xác suất đế 6 cây được chọn, mỗi loại có đúng
Câu 17. Có 6 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ 9 người đó ngồi trên một hàng ngang có 9 chỗ sao cho mỗi học sinh nữ ngồi giữa hai học sinh nam ?
Câu 18. Cho phép thử có không gian mẫu $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$. Cặp biến cố không đối nhau là:
Câu 19. Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất 3 lần. Gọi A là biến cố tồng số chấm xuất hiện ở 2 lần gieo đầu bằng số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ 3 . Xác suất biến cố A bằng:
Câu 20. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép tịnh tiến theo vecto $\vec{b} = (3 ;-7)$ biến điểm $E(1 ; 8)$ thành điểm F có tọa độ là:
Câu 21. Cho △MNK đều. Phép quay tâm N, góc quay 600 biến điểm M thành điểm nào dưới đây ?
Cho △MNK đều. Phép quay tâm N, góc quay 600 biến điểm M thành điểm nào dưới đây hình ảnh
Câu 22. Trong mặt phằng $O x y,$ ảnh của đường tròn (C):$(x+1)^{2}+(y-5)^{2} = 2$ qua phép vị tụ tâm O, ti số k = -3 là đường tròn (C') có phương trình là:
Câu 23. Trong mặt phằng $O x y,$ phép tịnh tiến theo vecto $\vec{b} = (2004 ; 2020)$ biến hai điềm P(0 ; 2), Q(3 ; 7) thành hai điềm P', Q'. Độ dài đoạn thằng P'Q' bằng:
Câu 24. Khằng định nào dưới đây sai ?
Câu 25. Cho hình chóp $S . A_{1} A_{2} A_{3} A_{4} A_{5} A_{6}$ có đáy $A_{1} A_{2} A_{3} A_{4} A_{5} A_{6}$ là lục giác lồi. Tồng số mặt bên và mặt đáy của hình chóp đã cho bằng:
Câu 26. Cho đường thẳng d, với mỗi điểm M, ta xác định M ' là hình chiếu vuông góc của M trên d thì ta được một phép biến hình, gọi là phép chiếu vuông góc lên đường thẳng d. Xét đường thẳng d tiếp xúc đường tròn (I,r ). Ảnh của đường tròn (I,r ) qua phép chiếu vuông góc lên đường thẳng d là hình nào dưới đây ?
Cho đường thẳng d, với mỗi điểm M, ta xác định M
Câu 27. Cho hình chóp S.ABC có M, N lần lượt là trung điểm AB, BC và G là trọng tâm △ABC . Khẳng định nào dưới đây sai ?
Cho hình chóp S.ABC có M, N lần lượt là trung điểm AB, BC và G là trọng tâm △ABC hình ảnh
Câu 28. Cho hình chóp S.MNHK có O là giao điểm hai đường chéo MH, NK và E là trung điểm cạnh SK. Khẳng định nào dưới đây sai ?
Cho hình chóp S.MNHK có O là giao điểm hai đường chéo MH, NK và E là trung điểm hình ảnh
Câu 29. Tập giá trị T của hàm số y = 5 +sin x là:
Câu 30. Chu kì tuần hoàn của hàm số $y = \tan \dfrac{x}{2}$ là:
Câu 31. Cho các mệnh đề sau:
(I) Hàm số $f(x) = \dfrac{\sin x}{x^{2}+1}$ là hàm số chẵn.
(II) Hàm số $f(x) = 3 \sin x+4 \cos x$ có giá trị lớn nhất là 5 .
(III) Hàm số $f(x) = \tan x$ tuần hoàn với chu kì $2 \pi$.
(IV) Hàm số $f(x) = \cos x$ đồng biến trên khoàng $(0 ; \pi)$
Trong các mệnh đề trên có bao nhiêu mệnh đề đúng ?
Câu 32. Số nghiệm của phương trình $\sqrt{4-x^{2}} . \cos 2 x = 0$ là:
Câu 33. Gọi $x_{0}$ là nghiệm dương nhỏ nhất cùa phương trình $3 \sin ^{2} x+2 \sin x \cos x-\cos ^{2} x = 0$. Khằng định nào sau đây đúng ?
Câu 34. Nghiệm của phương trình $\sin ^{2} x-\sin x = 0$ thỏa mãn điều kiện $0
Câu 35. Trong nừa khoảng $[0 ; 2 \pi)$, phương trình $\sin x = 1-\cos ^{2} x$ có số nghiệm là:
Câu 36. Số nghiệm của phương trình $\dfrac{\sin x}{x} = \dfrac{\pi}{18}$ là:
Câu 37. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $\sin ^{2} x-2(m-1) \sin x \cos x-(m-1) \cos ^{2} x = m$ có nghiệm ?
Câu 38. Trong một giải thi đấu bóng đá có 20 đội tham gia với thể thức thi đấu vòng tròn. Cứ hai đội thì gặp nhau đúng một lần. Hỏi có tất cả bao nhiêu trận đấu xảy ra ?
Câu 39. Ký hiệu $A_{n}^{k}$ là số các chình hợp chập k của n phần tử $\left(1 \leq k \leq n, n, k \in N^{*}\right)$. Mệnh đề nào sau đây đúng ?
Câu 40. Số cách chia 10 học sinh thành 3 nhóm lần lượt gồm 2,3,5 học sinh là:
Câu 41. Trong khai triển biểu thức $(2 x+1)^{10}$, hệ số của số hạng chứa $x^{3}$ là:
Câu 42. Trong khai triển nhị thức $(a+2)^{n+6}$ với $n \in \mathbf{N}$, có tất cả 17 số hạng thì giá trị của n là:
Câu 43. Tìm hệ số của $x^{8}$ trong khai triển biểu thức sau: $g(x) = 8(1+x)^{8}+9(1+2 x)^{9}+10(1+3 x)^{10}$
Câu 44. Trong một lớp học gồm có 18 học sinh nam và 17 học sinh nữ. Giáo viên gọi ngẫu nhiên 4 học sinh lên bảng giải bài tập. Xác suất đề 4 học sinh được gọi có cả nam và nữ bằng:
Câu 45. Phần TNKQ của đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 11 trường mình gồm 28 câu, mỗi câu có 4 phương án trả lời trong đó chì có 1 phương án trả lời đúng, mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm, trả lời sai không được điểm. Một học sinh làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên 1 trong 4 phương án trà lời ở mỗi câu. Xác suất để học sinh đó được 5 điểm phần TNKQ là:
Câu 46. Ba xạ thủ cùng bắn vào một tấm bia. Xác suất trúng đích lần lượt là 0,6 ; 0,7; 0,8 . Xác suất có ít nhất một người bắn trúng bia là:
Câu 47. Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất hai lần liên tiếp. Gọi A là biến cố để sau hai lần gieo có it nhất một mặt 6 chấm. Khằng định nào sau đây đúng:
Câu 48. Trong mặt phẳng Oxy, phép tịnh tiến theo vector $\vec{a} = (-5 ; 2)$ biến điểm H(7 ; 1) thành điểm K có tọa độ là:
Câu 49. Cho hình chữ nhật EFHK. Phép quay tâm F, góc quay 90 độ biến điểm E thành điểm nào dưới đây ?
Cho hình chữ nhật EFHK. Phép quay tâm F, góc quay 90 độ biến điểm E thành điểm hình ảnh
Câu 50. Trong mặt phẳng Oxy, ành của đường tròn $(C):(x-3)^{2}+(y+1)^{2} = 5$ qua phép vị tự tâm O, ti số k = -2 là đường tròn (C') có phương trình là:
Câu 51. Trong mặt phẳng Oxy, phép tịnh tiến theo vecto $\vec{a} = (1950 ; 2020)$ biến điểm M(2 ; 0), N(5 ; 1) thành M', N' .$ Độ dài đoạn thẳng M'N' bằng:
Câu 52. Khằng định nào dưới đây sai ?
Câu 53. Cho đường thẳng d, với mỗi điểm M, ta xác định M' là hình chiếu vuông góc của M trên d thì ta được một phép biến hình, gọi là phép chiếu vuông góc lên đường thẳng d. Xét đường thằng d không cắt đường tròn (I, r). Ảnh của đường tròn (I, r) qua phép chiếu vuông góc lên đường thẳng d là hình nào dưới đây ?
Cho đường thẳng d, với mỗi điểm M, ta xác định M
Câu 54. Cho hình chóp $S . A_{1} A_{2} A_{3} A_{4} A_{5}$ có đáy $A_{1} A_{2} A_{3} A_{4} A_{5} $ là ngũ giác lồi. Tổng số cạnh bên và cạnh đáy của hình chóp đã cho bằng
Câu 55. Cho hình chóp S.MNHK có O là giao điểm hai đường chéo MH, NK và E là trung điểm cạnh SK. Khẳng định nào dưới đây sai ?
Cho hình chóp S.MNHK có O là giao điểm hai đường chéo MH, NK và E là trung điểm hình ảnh
Câu 56. Cho hình chóp S.ABC có M là trung điểm cạnh AB và G là trọng tâm △ABC . Khẳng định nào dưới đây sai ?
Cho hình chóp S.ABC có M là trung điểm cạnh AB và G là trọng tâm △ABC . Khẳng hình ảnh

đáp án Đề thi học kì 1 toán 11 năm 2020 trường THPT Nguyễn Gia Thiều

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 29 C
Câu 2 C Câu 30 C
Câu 3 C Câu 31 D
Câu 4 A Câu 32 B
Câu 5 A Câu 33 C
Câu 6 B Câu 34 A
Câu 7 D Câu 35 C
Câu 8 C Câu 36 B
Câu 9 A Câu 37 A
Câu 10 B Câu 38 C
Câu 11 C Câu 39 D
Câu 12 B Câu 40 B
Câu 13 C Câu 41 C
Câu 14 A Câu 42 A
Câu 15 B Câu 43 A
Câu 16 C Câu 44 A
Câu 17 A Câu 45 A
Câu 18 C Câu 46 D
Câu 19 C Câu 47 C
Câu 20 C Câu 48 A
Câu 21 D Câu 49 B
Câu 22 A Câu 50 D
Câu 23 D Câu 51 B
Câu 24 C, D Câu 52 A
Câu 25 B Câu 53 C
Câu 26 C Câu 54 B
Câu 27 D Câu 55 C
Câu 28 D Câu 56 B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X