Trắc nghiệm bài Quy tắc đếm

Trắc nghiệm Quy tắc đếm: Bộ câu hỏi bài tập trắc nghiệm Toán 11 bài 1 chương 2 Đại số & giải tích 11 có đáp án giúp bạn học tốt hơn môn Toán lớp 11

đáp án Trắc nghiệm bài Quy tắc đếm

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 12D
Câu 2ACâu 13A
Câu 3ACâu 14B
Câu 4CCâu 15B
Câu 5BCâu 16C
Câu 6DCâu 17D
Câu 7ACâu 18D
Câu 8CCâu 19C
Câu 9CCâu 20C
Câu 10BCâu 21B
Câu 11C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X