Trắc nghiệm bài Hoán vị Chỉnh hợp Tổ hợp

Trắc nghiệm Hoán vị Chỉnh hợp Tổ hợp: Bộ câu hỏi bài tập trắc nghiệm Toán 11 bài 2 chương 2 Đại số & giải tích 11 có đáp án giúp bạn học tốt hơn môn Toán lớp 11

Câu 6. Cho tập hợp X={0;1;2}. Các hoán vị của X là:

A.(0;1),(0;2),(1;2)

B.(0;1;2),(1;2;0),(2;0;1)

C.(0;1;2),(2;1;0),(2;1;0)

D.(0;1;2),(0;2;1),(1;0;2),(1;2;0),(2;1;0),(2;0;1)

đáp án Trắc nghiệm bài Hoán vị Chỉnh hợp Tổ hợp

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 11B
Câu 2ACâu 12A
Câu 3CCâu 13C
Câu 4BCâu 14B
Câu 5CCâu 15D
Câu 6DCâu 16C
Câu 7BCâu 17A
Câu 8ACâu 18B
Câu 9CCâu 19C
Câu 10B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X