Cho các thông tin về hóa thạch:(1) Loài cá Phổi có hình dạng gần như không thay

Xuất bản: 07/03/2022 - Cập nhật: 07/03/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho các thông tin về hóa thạch:
(1) Loài cá Phổi có hình dạng gần như không thay đổi trong suốt hàng triệu năm tiến hóa nên chúng được xem như là "hóa thạch sống".
(2) Từ hóa thạch, người ta có thể biết được lịch sử xuất hiện, phát triển và diệt vong của các loài.
(3) Hóa thạch là dẫn liệu giúp nghiên cứu lịch sử vỏ quả đất.
(4) Hóa thạch là bằng chứng gián tiếp cho ta thây mối quan hệ tiến hóa giữa các loài.
Các thông tin đúng về hóa thạch là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

4 sai vì hóa thạch là bằng chứng tiến hóa trực tiếp.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X