Cây có hoa ngự trị vào Đại địa chất nào sau đây?

Xuất bản: 07/03/2022 - Cập nhật: 07/03/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cây có hoa ngự trị vào Đại địa chất nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Cây có hoa ngự trị vào kỉ Đệ tam, thuộc đại Tân sinh.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X