Các cơ quan thoái hoá là?

Xuất bản: 07/03/2022 - Cập nhật: 07/03/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Các cơ quan thoái hoá là?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Các cơ quan thoái hoá là cơ quan phát triển không đầy đủ ở cơ thể trưởng thành.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X