Để xem trước khi in ta sử dụng các nhóm lệnh trong:

Xuất bản: 19/11/2020 - Cập nhật: 19/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Để xem trước khi in ta sử dụng các nhóm lệnh trong:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Để xem trước khi in ta sử dụng các nhóm lệnh trong nhóm WorkbookViews trên dải lệnh View. Trong đó thường dùng nhất là hai lệnh Page Layout và Page Break Preview.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 7 mới nhất

X