Chọn đáp án sai:

Xuất bản: 19/11/2020 - Cập nhật: 19/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Chọn đáp án sai:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Các trang in được đặt kích thước lề ngầm định với hướng giấy in đứng.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 7 mới nhất

X